LINJE

Tilbake

PERSONLIGE OPPLYSNINGER

FØDSELSDATO*

NAVN*

NASJONALITET*

KJØNN*

Tilbake

KONTAKT

ADRESSE*

TLF*

EPOST*

Tilbake

ANNET

HAR DU GJENNOMFØRT VIDEREGÅENDE SKOLE/LÆRETID MED FAGBREV?

Nei

Ja

Kopi av vitnemål ettersendes til acta@imikirken.no scannet pr. mail eller i posten til vår adresse ACTA Bibelskole, Gunnar Warebergsgate 15, 4021 Stavanger.

DERSOM DU IKKE SØKER FOR SKOLEÅRET 2024/2025, HVILKET SKOLEÅR VIL DU SØKE FOR?

ANNET DU SYNES ER GREIT AT VI VET OM FOR AT DU SKAL HA ET BEST MULIG ÅR?

Tilbake

BOKOLLEKTIV

ØNSKER DU BOKOLLEKTIV?

Nei

Ja

Les mer om våre bokollektiv her

 

Dette er priser for skoleåret 2024/25, og disse vil kunne justeres opp ifht indeksregulering kommende skoleår. I tillegg kommer 500 pr. måned for strøm og div kostnader.

Tilbake