Les mer Året på Acta Les mer Om Stavanger Les mer Om IMI Kirken
ÅRET PÅ ACTA

Det startet med en invitasjon. Jesus sin relasjon til disiplene startet med at han inviterte til en relasjon, hvor han bekreftet og investerte i vanlige og feilbarlige mennesker som han så på som uendelig verdifulle. Disiplene ble aldri noen gang ufeilbarlige supermennesker. Men i løpet av tiden sammen ble de forankret i at de var ubetinget elsket, at de hadde en viktig rolle å spille i den store historien, og at Jesus ville være med gjennom tykt og tynt. Bli med på et år med fokus på å lære Jesus bedre å kjenne og være med på det Gud gjør!

OM IMI-KIRKEN

Acta bibelskole er tilknyttet IMI-kirken –en av Norges mest spennende, utadrettede og dynamiske menigheter. Du har kanskje hørt om «Impuls», «Godhetsfestivalen» eller «Åpen himmel»? Dette er noe av det som blir en del av din nye hverdag på Acta, og du kommer til å bli kjent med menneskene og hjerteslagene bak disse initiativene.

OM STAVANGER

Vi elsker regionen vår! Stedet ligger åpent og forventningsfullt vendt ut mot noe større enn seg selv. Bølgene som slår inn mot den stolte vestlandskysten har over lang tid formet mange storslåtte uttrykk for Guds skaperverk. Dette gjenspeiles også i kulturen. Her tar den stolte og trygge egenidentiteten varmt imot det som er nytt, annerledes og eksotisk.