«Å være med på det Gud gjør» er mye mer enn en «salgspitch» for oss. Det er uttrykk for vår kultur og vårt hjerte, og det er vårt løfte om å gjøre vår del i å legge til rette for at hver enkelt skal få oppdage og erfare mer av det Gud har for oss.

Vi tenker sånn: At du og dine egenskaper er skapt for en hensikt og har en rolle i det Gud gjør i dag. Det tar vi utgangspunkt i når vi gjør bibelskole!

SETT AV ET STUDIEÅR TIL DET ALLER VIKTIGSTE

Velg ett av studietilbudene

Background image

MER ENN EN BIBELSKOLE

 

Et år på bibelskole skal selvfølgelig være gøy, sosialt og lærerikt. Men det skal også ha verdi og gjøre deg sterkere utrustet for det som kommer etterpå.

 

Når du går på Acta så lever du ikke i en isolert boble, men blir en del av det store og mangfoldige miljøet som står bak for eksempel IMPULS, Åpen himmel, Godhet og IMI-kirken.

 

Dette er kjempeviktig, både fordi dette miljøet vil være der for deg etter at bibelskoleåret er over, men også for at her finnes en laaaang rekke oppgaver og praksisoppdrag som kan tilpasses akkurat DIN utrustning og erfaring. Kommer du fra en menighet i Rogalandsregionen, så er det heller ingenting i veien for at vi finner praksis i samarbeid med din menighet.

 

Vår filosof begynner ikke med at du skal tilpasse deg det vi allerede har eller kan, men at vi skal få legge til rette for at du får vokse videre i akkurat det som Gud har for deg.

 logo

IMPULS

Les mer

logo

IMI KIRKEN

Les mer

logo

HYBELHUSENE

Les mer

logo

ÅPEN HIMMEL

Les mer

logo

STAVANGER

Les mer

VÅRE STUDIETILBUD

I en ordinær uke er alle studenter på Acta samlet tre dager i uken. Grunnlaget legger vi sammen, og det handler om fellesskap, troslære, bibelkunnskap og redskap til personlig utvikling.

Så har vi «linjer» hvor vi ser på spesialiserte tema og praksis som legger enda mer til rette for dine til interesser og gaver. De første par ukene av skoleåret vil vi gi en god presentasjon av hva de ulike linjene innebærer, slik at du kan velge den linjen som virker mest spennende for deg.

INGEN SKOLEDAG PÅ ACTA ER LIK

Skolehverdagen på Acta bibelskole er preget av å bli en del av et miljø som ønsker å tilrettelegge for at akkurat du får utvikle dine gaver – sammen med andre mennesker som også brenner for Jesus. Her er et hverdagsfellesskap som står bak for eksempel Impuls, Godhet Norge, Åpen himmel, et stort misjonsarbeid, samt et sterkt ungdoms- og studentarbeid. Vi har også et stort samfunnsengasjement, og liker å samarbeide med andre aktører som ønsker å bety noe for andre mennesker. Dette miljøet er der også når den formelle skoledagen – og skoleåret – er slutt.

 

En del av skoledagene handler om undervisning for å bli bedre kjent med Bibelen og gjøre seg erfaringer med hvordan Gud er virksom i dag. Sentralt i vårt særpreg ligger også at vi ønsker at du skal bli mer kjent med hva Gud har gitt akkurat deg. Så praksis velges først og fremst på bakgrunn av deg og dine gaver, framfor våre tilsynelatende behov.

 

Skoleåret skal være sosialt, trygt og lærerikt – men handler vel så mye om hva du sitter igjen med etterpå: Viktig for vår måte å gjøre bibelskole på, så er ikke poenget å skjerme oss fra omverden, men heller å erfare hvordan troen på Jesus er en gevinst og en styrke når en skal videre i høyere utdanning eller arbeid, slik at vi tar aktiv del i å bygge vårt felles storsamfunn videre. Du skal bli sterkere av et år på Acta bibelskole!

logo

Gunnar Warebergsgt. 15, 4021 Stavanger

Tlf: 51 84 21 60 (Sentralbord, IMI)

Epost: acta@imikirken.no

Sosiale medier

Copyright © 2023 • Acta Bibelskole