Background image

SAMFUNNSBYGGER

uttale

betydning

en person som bidrar til å forme vårt felles framtidige samfunn

PÅ SAMFUNNSBYGGER FÅR DU:

et dypere forhold til Jesus og den kristne troen

møte inspirerende kristne som jobber utenfor kirke- og misjonsorganisasjoner

praksis ute i samfunnet

spennende reiser i inn- og utland

en styrket tro før videre utdanning og jobb

UNDERVISNING

Sammen med de andre linjetilbudene tilbyr vi solid undervisning og opplegg i troslære, bibelfag og personlig utvikling. Her vil du vokse og gjøre deg erfaringer med Jesus og ikke minst bli tryggere i hva du tror på.

 

Like viktig er det at du sitter igjen med kunnskap og erfaring som du vil ha bruk for i framtiden. Derfor inviterer vi f.eks. folk fra næringslivet, media, politikken, utdanningssektoren, helsesektoren eller underholdningsbransjen, for å ta opp spørsmålene om hvordan det kan se ut å være kristen på disse områdene.

PRAKSIS

Praksis er en viktig del av skolen, både i kirka og sammen med resten av storsamfunnet. Vi går tett på alt det spennende som skjer i IMI-bevegelsen, f.eks. Impuls, Godhet Norge eller Åpen himmel-konferansene, men det blir også praksis i og sammen med samarbeidsaktører i andre bransjer.

TEAMPERIODE

I «teamperioden» på vårsemesteret setter vi ut på en litt lengre utreise for å besøke organisasjoner, bedrifter og virksomheter som er internasjonalt anerkjent innen sett felt. Dette kan være vareprodusenter, mediehus eller ideelle organisasjoner. Her er målet å komme under overflaten på hvordan private, offentlige og ideelle organisasjoner jobber i et moderne samfunn, hvorfor de driver med det de gjør og hvilke utfordringer de må jobbe rundt. Du vil få et unikt innblikk og bli styrket videre på vei inn i din yrkeskarriere.

ØKONOMI

+

+

+

=

*Dette er skolepris for studieåret 2024/25.

Acta Bibelskole er godkjent og kan fullfinansieres ved hjelp av Lånekassen. Du får et grunnbeløp der 40% omgjøres til stipend når du består skoleåret. I tillegg kan du også søke lån for skolepengesatsen. Her kan du søke om lån og stipend for bibelskoleåret.

logo

Gunnar Warebergsgt. 15, 4021 Stavanger

Tlf: 51 84 21 60 (Sentralbord, IMI)

Epost: acta@imikirken.no

Sosiale medier

Copyright © 2023 • Acta Bibelskole