VÅRE ANSATTE

logo

Thomas Wilhelmsen

Rektor

Thomas har en lang bakgrunn som lovsangsutvikler fra ungdomsbevegelsen Impuls, samt grunnlegger av lovsangslinjen på Acta. Han har en bachelorgrad i teologi, samt et pågående masterprogram i organisasjon og ledelse på NTNU.

 

Med et stort engasjement for både musikk og fotball, så ligger en naturlig hang og kjærlighet for godt samspill nært Thomas' sitt hjerte. Han elsker å se den gode synergien mellom at laget fungerer godt sammen, og at den enkelte får brukt sine styrker av og for laget.

 

Foretrukket posisjon i regjering: Kulturminister. Han har stort samfunnsengasjement, og brenner særlig for at unge kristne skal bruke, oppleve og erfare troen på Jesus som en styrke og ressurs ute i storsamfunnet.

thomas@imikirken.no

logo

Solvår Gilberg Angeltveit

Skoleleder med pedagogisk ansvar

Solvår har tidligere jobbet som lærer i grunnskolen, og kursvirksomhet i kreativ formidling. I tillegg til være lærer har hun ansvar for grupper og veiledning. Hun underviser bl.a i relasjonsbygging, kulturskaping og formidling.

 

Solvår har litt av hjertet sitt i Thailand, og følger opp «Acta-husene» – som er et av bibelskolens definerte misjonsprosjekt. Er gift med Norges sprekeste gymlærer og har tre døtre.

 

 

solvaar@imikirken.no

logo

Johanne Diderichsen

Administrasjonsleder

Johanne har lang og bred erfaringsbakgrunn med alt fra kokkefag, vernepleie, diakoni, psykiatri og hotelldrift – som kommer SVÆRT godt med når en bibelskole skal administreres og holdes orden på.

 

Hun holder svært høyt at vi faktisk praktiserer det vi lærer, at vi henter ut gevinstene av å være en bibelskole knyttet til en stor og levende kirke, og at vi prioriterer åndelig og sosialt fellesskap sammen.

 

Fortrukket posisjon i regjering: Barne- og familieminister, fordi det er viktig at alle har trygge voksenpersoner rundt seg, slik at de kan få vokse på en sunn måte.

johanne@imikirken.no

logo

Gry Øvergaard

Undervisningsleder og linjeleder Disippel

Gry har jobbet på Acta i over 20 år, og er med det én av våre solide og viktige bærere av kontinuerligtet. Hun er undervisningsleder for fellesdagene, og har også studert teologi og sjelesorg.

Gry brenner for å disippelgjøre unge mennesker, se at andre lykkes, fjell, ski og løping – og spise MYE sjokolade og ha det gøy i prosessen.

 

Foretrukket posisjon i regjering: Må jo være statsminister!? Da får jeg jo sjefe over de andre...?

 

 

gry@imikirken.no

logo

Ole Martin Garnes Reigstad

Linjeleder Lovsang

Ole Martin er utdannet teolog ved VID vitenskapelige Høyskole. I tillegg til å jobbe på Acta, så er han medpastor i IMI Tananger, og aktiv i lovsangstjenesten i IMI Kirken. Han er også kjent som lovsangsleder på for eksempel Åpen himmel-festivalene eller Oase.

 

Det er viktig for Ole Martin at Acta er preget av Guds nærvær blant oss, og svært høyt står ønsket om å utruste lovsangsfolk til å lede andre inn i Guds nærvær.

 

Foretrukket posisjon i regjering: Kunnskapsminister. Han er forholdsvis glad i skole og utdanning, er opptatt av sannhet, og ønsker at det mennesker får opplæring i, skal være sant.

ole.martin@imikirken.no

logo

Randi Gjedrem Soteland

Leder for internasjonale studenter

Randi er leder for våre internasjonale studenter. Hun har en allsidig bakgrunn fra bl.a økonomiarbeid i bank og oljeselskap, arbeid med barn og unge i grunnskolen og som miljøarbeider for enslige mindreårige i asylmottak.

 

Randi er gift og har tre voksne barn.

randi@imikirken.no

logo

Kåre Bødalen

Administrasjon og timelærer

Kåre er «tidligere pensjonist» og har jobbet store deler av livet som forkynner. Nå er vi så heldige at han hjelper oss med alt fra praktiske behov til administrasjon og undervisning.

 

Kåre brenner for at unge og eldre skal oppdage skattene i Bibelen. En god innsikt i Bibelen kan gi en solid forankring i livet og en kraft til å leve/møte hverdagslivets utfordringer både naturlig og overnaturlig. 

 

For ham er det viktig at elevene på Acta blir glade i Guds Ord og satt i stand til å gi det videre på en relevant måte. 

 

Foretrukket posisjon i regjering: Landbruksminister. Det er viktig å holde fokus oppe på primærnæringene. Hvis det skulle bli slutt på olja, kan det bli aktuelt å gå tilbake til hesten. Da stiller han sterkt for i militæret jobbet han som hovslager.

kaare@imikirken.no

logo

Øistein Øvergaard

Timelærer

Øistein er lovsangspastor i IMI-kirken og timelærer på Acta.

 

Han er utdannet pastor fra Ansgarskolen i Kristiansand. Han har vært ungdomspastor i Arendal, lovsangspastor i New York og pastor i Bergen. Han er også leder av lovsangsnettverket Lovsang.no.

 

Gift med Gry, har to barn og to barnebarn.

oistein@imikirken.no

HVOR FINNER DU OSS?

Vi holder til i IMI-kirkens lokaler, vegg-i-vegg ved Scandic Forum hotell, i Gunnar Warebergs gate 15, 4021 Stavanger

GI EN GAVE

Acta bibelskole har offentlig godkjente læreplaner av Utdanningsdirektoratet. Vi er godkjent under privat-/friskoleloven.

 

Skoleåret finansieres av studentenes skolepenger, offentlige tilskudd og rause givere som heier på oss.

 

Med din støtte kan vi få til mer!

gave kan overføres til kontonummer

3000.30.50625 / Vipps #590384

logo

Gunnar Warebergsgt. 15, 4021 Stavanger

Tlf: 51 84 21 60 (Sentralbord, IMI)

Epost: acta@imikirken.no

Sosiale medier

Copyright © 2023 • Acta Bibelskole