Background image

PROFETI

uttale

betydning

å lytte til Gud for å formidle hans tanker og hjerte for menneskers nåtid og framtid

PÅ PROFETI FÅR DU:

et dypere forhold til Jesus og den kristne troen

bli del av et miljø som anerkjenner og øver seg på det profetiske

et studieår med fokus på det Gud har for deg

en mentor som brenner for din utvikling

spennende reiser i inn- og utland

UNDERVISNING

Sammen med de andre linjetilbudene tilbyr vi solid undervisning og opplegg i troslære, bibelfag og personlig utvikling. Her vil du vokse og gjøre deg erfaringer med Jesus og ikke minst bli tryggere i hva du tror på.

Bibelskole er og SKAL være sosialt, lærerikt og dritgøy – men det skal OGSÅ gjøre deg sterkere til det som kommer etterpå. Det er minst like viktig at du sitter igjen med kunnskap og erfaringer som du vil ha bruk for i framtiden.

På «Profeti» fordyper vi oss i hvordan Gud taler til oss. Vi øver oss og gjør oss erfaringer i et trygt miljø hvor det er lov å feile, og vi lærer og diskuterer hvordan vi – og kirken generelt – kan forvalte og bruke den profetiske gaven med ansvarlighet.

I 1.Kor 14 sier Paulus:

«Jag etter kjærligheten, søk åndsgavene med iver, særlig det å tale profetisk.»

Vi tar Paulus sin oppfordring på alvor – samtidig som at vi skal trene oss på å gjøre det med ansvarlighet.

PRAKSIS

I IMI har vi lang erfaringstid på å praktisere det profetiske. Her vil du møte mange mennesker som setter høyt det å lytte seg inn til det som Gud har for den enkelte – men med å gjøre det med ydmykhet og ansvarlighet. På Acta blir du del av et miljø hvor det er trygt å prøve seg fram og bli tryggere på hvordan Gud snakker i dag – for Gud ønsker definitivt å snakke til oss!

Vi praktiserer i klassen, sammen med erfarne folk i IMI-kirken, og på spennende arrangement som Impuls eller Åpen himmel.

TEAMPERIODE

I «teamperioden» på vårsemesteret setter vi ut på en litt lengre tur for å erfare internasjonalt anerkjente profetiske miljø. Her får vi kjenne på kroppen en helt annen kultur, bidra med det vi kan, men også erfare hvor mye vi har å lære av mennesker fra helt andre steder.

 

Denne turen kan se forskjellig ut fra år til år, litt avhengig av lokale og globale forhold, men gjennomføres selvfølgelig alltid trygt med lokale samarbeidspartnere.

 

 

ØKONOMI

+

+

+

=

*Dette er skolepris for studieåret 2024/25.

Acta Bibelskole er godkjent og kan fullfinansieres ved hjelp av Lånekassen. Du får et grunnbeløp der 40% omgjøres til stipend når du består skoleåret. I tillegg kan du også søke lån for skolepengesatsen. Her kan du søke om lån og stipend for bibelskoleåret.

 

Generelt skal det å få lån/stipend av Lånekassen greit kunne fullfinansiere ditt studieår på Acta bibelskole.

logo

Gunnar Warebergsgt. 15, 4021 Stavanger

Tlf: 51 84 21 60 (Sentralbord, IMI)

Epost: acta@imikirken.no

Sosiale medier

Copyright © 2023 • Acta Bibelskole